eDonation

Jak to funguje?

Co získám zakoupením vybraného dárku?

Nákupem na webových stránkách www.edonation.cz podporujete projekty organizace ADRA. Tím, že si vyberete konkrétní dárky, podpoříte konkrétní projekty pomoci. Kromě dobrého pocitu z pomoci druhým pak od nás jako poděkování můžete, pokud si to budete přát, obdržet darovací certifikát, a samozřejmě potvrzení o daru sloužící jako doklad pro snížení daňového základu, který dostanete na začátku nového kalendářního roku.

Co je darovací certifikát?

Při tvorbě objednávky máte možnost objednat si i darovací certifikát, a to buď v elektronické nebo tištěné podobě. Pokud si přejete certifikát někomu darovat, napište prosím do poznámky, na jaké jméno máme certifikát vystavit. Samozřejmě Vám certifikát rádi zašleme i prázdný, budete-li si to přát. 

Jak je s penězi naloženo?

Finanční prostředky jsou po přijetí zaúčtovány do rozpočtu konkrétních projektů. Tak je zajištěno, že peníze budou využity jenom v rámci projektu, ke kterému se nakoupená položka váže.

Dárky v eDonation prezentují to, co skutečně projektu, ke kterému se váží, nakupujeme či zařizujeme. Nabídku položek pravidelně aktualizujeme, aby odpovídaly potřebám lidí přímo na místě pomoci. Pokud se však stane, že přijde objednávka na větší množství položek, než je v konkrétním projektu třeba, může se stát, že za Vaše peníze bude v rámci daného konkrétního projektu zakoupen jiný předmět. V případě, že se pokryjí veškeré položky v daném projektu, použijeme darované prostředky na projekt jiný, s co nejpodobnějším zaměřením. Prostředky z programu eDonation využíváme co možná nejúčelněji a nejefektivněji.

Jak postupovat při objednávce?

Je to snadné. Na www.edonation.cz si vyberete položky a vložíte je do košíku. Z košíku můžete dále pokračovat v nákupu. Obsah košíku si můžete kdykoliv v průběhu nákupu zkontrolovat kliknutím na Košík v pravém rohu. Při tvorbě objednávky se dostanete na stránku, kde musíte vyplnit své kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat potvrzení o daru pro snížení daňového základu, případně certifikát. Do poznámky v objednávkovém formuláři napište všechny specifické požadavky, např. na koho má být vystaven certifikát, kam jej případně máme poslat.

Je možné, abyste certifikát zaslali rovnou někomu, koho chci obdarovat?

Ano, je to možné. Stačí jen napsat do poznámky, komu chcete certifikát věnovat. V okénku „doručovací adresa“ pak můžete vyplnit adresu, kam máme certifikát zaslat.

Jak dlouho trvá, než certifikát dostanu?

Tištěné certifikáty se snažíme odesílat co nejrychleji. Certifikát obdržíte do 2 – 3 pracovních dnů po obdržení platby na náš účet. Bankovní převod trvá většinou jeden den.

Mám nějakou zpětnou vazbu o využití peněz za dárky?

Ano, informace o našich projektech uveřejňujeme na našich webových stránkách www.adra.cz a také ve výročních zprávách, které jsou ke stažení zde. Kromě  toho uveřejňujeme aktuální informace z místa projektů také na Facebookové stránce ADRA CZ.

Co je potvrzení o daru?

Potvrzení o daru umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým i právnickým osobám, odečíst si hodnotu daru od daňového základu. V praxi to znamená, že potvrzení můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se Vám sníží daňový základ. Na základě údajů z přihlášky Vám na přelomu roku pošleme potvrzení o přijetí daru.

Podmínky pro fyzické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):  Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svého darů a to tehdy, pokud celková hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů): Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svého darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Proč musím na potvrzení o daru čekat až na začátek nového kalendářního roku?

Potvrzení o daru posíláme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení.

Co mám dělat, když nastane nějaký problém?

V takovém případě nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 702 270 873 nebo na e-mailu edonation@adra.cz. Věříme, že se nám podaří problém rychle vyřešit.

Více o našich projektech se dozvíte na Facebooku