Kontejner na odpad o objemu 1100 l

5,000

Když se počet obyvatel vaší země zvýší v průběhu pouhých několika let takřka o polovinu, důsledky přetížené infrastruktury uvidíte na každém kroku. Jako třeba hromady odpadu, který veřejné služby nestíhají odklízet. Ulehčete místním obcím nakládání s odpady a vylepšete životní prostředí zakoupením velkého kontejneru.

Popis

O našem projektu v Libanonu

V důsledku války v Sýrii muselo své domovy opustit statisíce lidí. Až 1,5 milionu z nich našlo útočiště v sousedním Libanonu. Země, která má sama jen 4,5 milionu obyvatel, se s obrovským počtem nově příchozích vyrovnává jen obtížně. Rodiny s dětmi, které tvoří až polovinu syrských uprchlíků, přebývají v tzv. „kolektivních centrech“. Zde však často žijí bez elektřiny, vody a topení a ve velmi špatných hygienických podmínkách. V místech, kde se centra nacházejí, často nefunguje dobře sběr odpadu, který se pak hromadí v okolí těchto ubytoven. Náš projekt v Libanonu zajistí nezávadné a důstojnější životní podmínky 300 domácnostem a dalším 11 000 jednotlivců umožní lépe nakládat s odpadem.